صفحه شخصی مسلم اردشیری لردجانی   
 
نام و نام خانوادگی: مسلم اردشیری لردجانی
استان: اصفهان
رشته: کارشناسی برق
تاریخ عضویت:  1391/09/10
امتیاز:  0
 ارتباط با مسلم اردشیری لردجانی   
 
 تلفن همراه:
 ایمیل:
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
2   نظر / همه نظرات